Historia seks telefonu

Wagę temu paradoksalnemu podziałowi, tak różnemu od form pierwotnych, nadaje takt. że implikuje on zmianę w moralnym sensie erotyzmu. Owa zmiana kładzie kres dwuznaczności tkwiącej dotychczas w naganie. Jak powiedziałem, generalne uchybienie zakazów było w warunkach pierwotnych zarazem niedozwolone i dozwolone. Uchylenie zakazów następowało, ale pod warunkiem, że zatem na pewien czas; w zakazie nie kryło się nic, co by się sprzeciwiało jego uchyleniu. Nic istniały wówczas przegrody dzielące ludzkość na światy z istoty swojej izolowane, na szczelnie odseparowane od siebie komórki. Jeśli jakieś formy przeciwstawiały się sobie, nie istniała konieczność posuwania tego przeciwstawienia aż do skrajnej granicy. Utrzymywała się nadal świadomość całościowości obejmującej przeciwstawne sobie formy i wydawało się rzeczą łatwą zharmonizowanie rozbieżności. Chrześcijaństwo jednakowoż, radykalnie przeciwstawiając pociągający świat dobra tudzież form  odpychającemu światu zepsucia i z la, w sposób zdecydowany połączyło erotyzm ze ziem.