Poznaj naturę ero linii

Mówimy o sex telefonowi dobra, do naszych stów zakrada się jakaś dwuznaczność, jako że ten sex telefonu bywa Bogiem prac, czyli działań użytecznych. Nawet w łonie Kościoła od wieków toczyła się walka, w ramach której odrzucano wartość uczynków. Suwerenność wiernego atoli, nawet jansenisty, bywa zatem pośrednia — uczestniczy  w suwerenności seks telefonu, i to jedynie na klęczkach. Nie chcę przez to powiedzieć, że uległość wobec Boga dzieł wyklucza autonomię, ale – mówiąc w uproszczeniu — bywa to autonomia na tamtym świecie: suwerenność, o jaką tu chodzi, nie bywa dana, lecz zatem przyobiecana. Rodzący się chrystianizm nawiązał, w formie odnowionej, do impulsu przeciwstawiającego pieszych łudzi naturze.  Oni zanegowali świat pogański, w którym transgresja kompensuje zakaz, aby utworzyć wraz z nim całościowość. W ten sposób zaktualizowali oni w sobie ów pierwszy dramat, jakim było przejście od zwierzęcia do człowieka; uczynili to z tym większą skutecznością, że haniebna śmierć na krzyżu, który mieli przed oczyma, podtrzymywała w nich zgrozę wobec transgresji. W takich jednak warunkach całościowość przetrwała zatem o tyle, o ile chrześcijaństwu nie udało się znR/czsó lego. co zamierzało — pogańskiego świata, na który spoglądało (nic bez pewnej dozy słuszności) z przerażeniem, jakiego pierwsi ludzie doświadczali w obliczu natury…